FANDOM


Batıdiyar’ın kaydedilmiş tarihi on iki bin yıl geriye uzanır. Ancak Hisar’daki üstatlar ve diğer bazı kişiler bu tarihin çoğunluğunu oluşturan efsanelerin doğruluğunu açıkça sorgulamaktadır.

Gerçek yaşamdaki Orta Çağ kültürleri olarak; Batıdiyar, Doğudiyar ve Güneydiyar kıtalarından oluşan "bilinen dünyada" yaşayan insanlar dünyalarının nasıl yaratıldığına dair kesin bir şey bilmiyor. Bu durum, J. R. R. Tolkien’in Orta Çağ’da geçen dünyasına tamamen zıt düşüyor. Batıdiyar’da yer alan hayal ürünü dünyada uygarlık avcılık-toplayıcılık seviyesinden az ötededir. Dünyanın oluşumu ve insan ırkının ortaya çıkışı hakkında birçok kültürün farklı düşünceleri var. Bunlar genel olarak dini inançlara göre şekillenen düşünceler ama ne derece kanıtlara dayalıdır, tartışılır.

En erken yazılı tarih Andallar’ın Batıdiyar’a yazıyı getirdiği altı bin yıl öncesine uzanır. İlk İnsanlar’ın yazı sistemi yeterince gelişmiş değildi, bu yüzden 6000 yıldan daha öncesinin tarihi sözlü geleneklere dayanır. Altı bin yıl önce Kahramanlar Çağı’nda Batıdiyar’da gerçekleşmiş olaylar yarı destan yarı gerçektir. Doğudiyar’daki büyük uygarlıklar Valyria ve Ghis’in yazılı tarihleri de beş altı bin yıla kadar gider.

Tarih sistemi Fatih Aegon’un Batıdiyar’a ayak bastığı ve Targaryen Fethi’ni yaptığı yıldan başlar. Yani, fetihten önceki yıllar “FÖ”, fetihten sonraki yıllar “FS” şeklinde adlandırılır.

Şafak Çağı

 •        Tarih Öncesi: Batıdiyar’da insan olmayan ırklar yaşıyordu: ormanın çocukları (minyon tipli ve yeşil görüş sahibi bir ırk) ve devler.
 •        Fetihten yaklaşık on iki bin yıl önce: Bronz silahlar taşıyan İlk İnsanlar Dorne yoluyla Batıdiyar’a geçer ve kıtayı işgal eder. Ormanın çocukları kıtaya giriş yolunu büyüyle parçalayıp yok ederler, bunun sonucunda Basamaktaşı adaları oluşur. İlk İnsanlar bu kez gemilerle gelir ve kıta egemenliği üzerine amansız bir mücadele başlar. Ormanın çocukları Batıdiyar’ı ikiye ayırmaya çalışır ama yalnızca Boğaz’a sel basmasını sağlayıp toprakları bataklığa çevirmeye güçleri yeter.
 •       FÖ 10.000 – Barış Anlaşması: Yıllar yılı süren savaştan sonra iki taraf uzlaşmaya varır. İlk İnsanlar açık alanları, ormanın çocukları da ormanlık alanları alır. İlk İnsanlar zamanla ormanın eski tanrılarına tapmaya başlar. Barış anlaşmasıyla Şafak Çağı sona erer ve Kahramanlar Çağı başlar.
  • Demir Adalar’a yerleşen İlk İnsanlar ana karadan ayrıldıkları için gemicilik ve istilaya dayalı kendi kültürlerini oluştururlar. Bunlar demirdoğumlu olarak tanınagelir. Kendi inançlarını da oluştururlar ve Boğulmuş Tanrı’ya taparlar.

​Kahramanlar Çağı

 •       FÖ 8000 – Uzun Gece: Batıdiyar, bir nesil süren kış ve yıllar süren gece ile sarsılmıştır. Karanlığın içinden, kıtanın kuzey ucundan ak yürüyenler çıkagelir ve Batıdiyar’ı işgal ederek muazzam bir katliama sebep olurlar. Şafak Savaşı’nda ormanın çocukları ve İlk İnsanlar güçlerini birleştirerek ak yürüyenleri kuzeye püskürtür. Doğu kültürüne göre bu kuvvetlerin başında Azor Ahai adlı kahraman bir komutan vardır, Işık Getiren adlı bir kılıç kullanır. Büyük lider Brandon Stark, ak yürüyenler geri dönemesin diye kas gücü ve büyüden yararlanarak Sur’u inşa ettirir. Gece Nöbetçileri geleneğini başlatıp onları Sur korumasına yerleştirir. Ayrıca Kışyarı’nı inşa ettiren ve Stark Hanedanı’nı kuran da odur. Bu yüzden Kuzey’in ilk kralı da odur. Zafer kazanılmasına rağmen ormanın çocuklarının soyu neredeyse tükenir.
  • İnşası sırasında Sur’un kuzeyinde yaşayan bahtsız kabileler kıtayı hiç görmedikleri için kurulan krallıklardan uzaklaşır ve zamanla onları düşman bilirler. Kendilerine “Özgür Halk” derler, ama Sur’un güneyinde yaşayanlar bu insanları barbar gördüğü için onlara “yabanıl” der.
  • Efsaneye göre Gece Nöbetçileri’nin ilk kumandanlarından biri, Sur’un ötesinde beyaz tenli bir kadından etkilenir. Kendini Sur’un kralı ilan eder ve insanlardan kurban vermeye başlar. Kuzey'deki Stark Kralı ve Sur’un Ötesi’ndeki Kral Joramun güçlerini birleştirip onu yenerler, onunla ilgili her kaydı yok ederler. O günden sonra yalnızca adı -Gece'nin Kralı (Night's King)- kalır.
  • Akıllı Lann sadece aklını kullanarak Casterly Hanedanı'nı Casterly Kayası'ndan attırır ve Lannister Hanedanı'nı kurar.

​Andal İşgali

 •       FÖ 6000: Andal olarak bilinen bir insan ırkı Doğudiyar’dan gelip sayısız gemiyle Dar Deniz’i aşar ve Arryn Vadisi'nden karaya çıkarlar. Yedi İnancı sancaklarıyla at sürerek ve demir silahlar taşıyarak Boyun’un güneyinde kalan Batıdiyar topraklarını fetheder. Ama Kuzey’deki sağlam savunma ve uygun olmayan hava koşulları onları Kuzey Kralı ile barış yapmaya mecbur bırakır. Güney Batıdiyar’da ufak krallıklar kurulur ve Andallar tek tük gördükleri ormanın çocuklarını da katleder. Hayatta kalanlarsa gözden kaybolur.
 •       FÖ 4000: Andallar son fethi anakaradan ayrı olan Demir Adalar’da gerçekleştirir. İlk İnsanlar'ın alt kültürü olmasına rağmen kendilerine demirdoğumlu demeyi seçen bu toplum kendi ayrı kültürünü oluşturmuştur. Andallar adaları fethetmesine karşın yerel kültüre uyum sağlar, hatta yerel din olan Boğulmuş Tanrı’ya bile inanmaya başlarlar. Bu şekilde demirdoğumluların soyu İlk İnsanlar'ın ve Andallar'ın karışımından gelir.

Valyria'nın Kuruluşu ve Yıkılışı

 •       FÖ 5000: Doğudiyar kıtasının doğusundaki Valyria yarımadasında kendi halinde yaşayan çoban toplumu yanardağ bölgesine sığınan ejderhalar bulur. Valyrialılar ejderhaları büyüyle evcilleştirir. Bundan sonra tüm savaşlarda onları silah olarak kullanırlar. Beş büyük savaştan sonra Ghiscar İmparatorluğu’nu yıkıp Valyria Özgür Bölgesi adlı imparatorluğu tüm Köle Körfezi’ne hakim kılarlar.
 •       FÖ 700: Valyria Özgür Bölgesi bugünkü Özgür Şehirler’e yerleşir. Rhoyne Nehri civarında önceden beri yaşayanlar bundan rahatsız olur. Rhoynar Kraliçesi Nymeria çıkan çatışmada başarılı olamayacağını anlar ve tüm halkını toplayıp Dorne’a kaçar. Orada Lort Mors Martell ile evlenir ve Dorne’un tamamını birlikte fethedip tek krallık yaparlar.
 •       FÖ 500: Köleler ayaklanır ve onları taşıyan Valyria gemilerine el koyar. Doğudiyar merkezinin kuzeybatısında coğrafi özellikleriyle doğal olarak korunan bir yerde Gizli Braavos Şehri’ni kurarlar.
 •       FÖ 200: Valyrialılar Batıdiyar’ın doğu kıyısının dışında bulunan Ejderha Kayası adasına el koyar. Targaryen ailesi burayı Yedi Krallık ile ticaret amaçlı kullanır. Efsaneye göre Aenar Targaryen yaklaşan yıkımı rüyasında görüp ailesi için önlem almıştır.
 •       FÖ 100 (Valyria Kıyameti): Valyria Yarımadası’ndaki yanardağlar patlar, burası ejderhaların dinlenme yeri olduğu için çoğu ejderha ölür. Yarımada yanar, yanar, sonunda parçalanır. Kıyametin ardından Valyria kolonileri bağımsızlığını ilan edip dokuz Özgür Şehir olurlar. Böylece Kan Yüzyılı başlar ve bütün kıta birbirine düşer. Doğudiyar’da şiddet durulduğunda Aegon Targaryen Batıdiyar’ı tek krallık yapmıştır.

Batıdiyar: Yüz Krallık Çağı

 •       FÖ 6000-700: Andal İşgali’nden yüzyıllar sonra tüm kıtadaki ufak krallıklar birleşerek daha güçlü milletler kurar, sonunda yedi büyük krallık kalır.
 •       FÖ 4000: Andallar son olarak Demir Adalar’ı işgal eder. Edenler de buranın yerlileriyle kaynaşıp onlardan olurlar.
 •       FÖ 2000-700: “Yedi Krallık” kesin olarak şekillenir. Starklar Boyun’u ele geçirir.
 •       FÖ 4000-700: Demirdoğumlular Hoare Hanedanı ile ana karaya yayılır. Kuzeyde Ayı Adası’ndan güneyde Arbor adasına kadar kıyı şeridinde birçok toprağı ele geçirirler. Ancak diğer büyük krallıklar onları denize döker.
 •       FÖ 400: Bolton Hanedanı’nın çıkardığı ayaklanmalardan birinin bastırılmasında gösterdiği başarıdan dolayı Kuzey Kralı’nın küçük oğlu Karlon Stark’a ödül olarak Boltonların eski topraklarından bir parça verilir. Starkların soyundan gelen Karstarklar böyle kurulur.
 •       FÖ 300: Soylu ilan edilmesinin üzerinden çok geçmeden Frey Hanedanı bir köprü ve iki kaleden oluşan İkizler’i yaptırır. Köprü gelirleri sayesinde Nehir Toprakları’nda önemli bir aile olurlar.
 •       FÖ 60: Aegon’un Batıdiyar’ı fethinden üç nesil kadar önce Demir Adalar Nehir Toprakları’ndan Fırtına Toprakları’na kadar olan yerleri işgal eder. İşgalleri gerçekleştiren Kral Harwyn Hoare’ın torunu Harren Hoare yıllar süren ve çok para harcanan bir inşaatın ardından kıtadaki en büyük ve en sağlam kaleyi yaptırır: Harrenhal.
 •       FÖ 2-FS 1 (Targaryen Fethi): Fatih Aegon Doğudiyar’daki güç mücadelesine katılmaz, Batıdiyar’ı işgal eder. Bugünkü Kızıl Kale’nin olduğu yerden başlayarak elinde kalan üç ejderhayla tam da Harrenhal inşaatının tamamlandığı gün Fetih Savaşı başlar. Aegon savaştaki desteğinden dolayı evlilik dışı kardeşi Orys Baratheon’ı Fırtına Toprakları lordu yapar ve kendi hanedanını kurmasına izin verir. Aegon işgale başladıktan iki yıl sonra Yüce Rahip tarafından kutsanır, o günden itibaren FS 1 yılı başlar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki